19 januari, 2017

Ekonomi

Vi erbjuder er:

- Upprätta bokslut (månads- och årsbokslut)
- Ta fram budget/prognos utifrån företagets mål och strategi
- Ekonomiska rapporter och nyckeltal specifik för företaget
- Analyser utifrån företags önskemål
- Genomgång av rutiner

Vi åtar oss även att sköta hela eller delar av företagets ekonomifunktion under en period.